Miran Breznik je  certificiran izvozni svetovalec pri INCITE, akademiji za kakovost pri panožnem združenju podjetniških svetovalcev in IT (UBIT) Gospodarske zbornice Avstrije in 

dolgoleten svetovalec  ABA (Austrian Business Agency), zvezni agenciji Republike Avstrije, ki nudi pomoč tujim investitorjem pri ustanavljanju podjetja v Avstriji.

 

Storitvene izkušnje

 • internacionalizacija
 • izvozno svetovanje
 • pomoč pri izvozu
 • svetovanje pri trženju
 • marketinško svetovanje
 • mednarodni marketing
 • tržna analiza za izvoz
 • analiza trženja
 • analiza tržnih struktur (trgovina na debelo, trgovina na drobno)
 • distribucijska analiza
 • konkurenčna analiza
 • raziskava trga
 • primerjava cen med državami
 • tržne študije
 • tržne informacije
 • tržne raziskave
 • analiza zadovoljstva strank
 • raziskava izvoznih trgov
 • poizvedba trga
 • prodor na trg
 • obdelava trga
 • marketinška strategija pri izvozu in vstop na trg
 • posredovanje prodajnih partnerjev
 • poizvedba poslovnih partnerjev
 • uvozno in izvozno svetovanje
 • vzpostavitev mednarodnih poslovnih kontaktov
 • vzpostavitev kontaktov z uvozniki
 • izvozni marketing
 • akvizicija strank
 • tržna priprava v tujini
 • poizvedba mednarodnih kooperaciji
 • posredovanje tržnih potnikov in izvoznih komercialistov
 • preverjanje izvoznih potencialov
 • izkoriščanje izvoznih priložnosti
 • akvizicija strank pri izvoznih poslih
 • pospeševanje mednarodnega poslovanja
 • pomoč pri izvoznih subvencijah
 • ustanovitev podjetij
 • svetovanje pri ustanavljanju podjetja
 • svetovanje pri obrtnopravnih vprašanjih
 • svetovanje pri izvajanju čezmejnih storitev
 • izvozno financiranje
 • izvozne garancije
 • mednarodno financiranje
 • plačilne garancije