Miran Breznik je  certificiran izvozni svetovalec pri INCITE, akademiji za kakovost pri panožnem združenju podjetniških svetovalcev in IT (UBIT) Gospodarske zbornice Avstrije in 

dolgoleten svetovalec  ABA (Austrian Business Agency), zvezni agenciji Republike Avstrije, ki nudi pomoč tujim investitorjem pri ustanavljanju podjetja v Avstriji.

 

Kontakt

EXPORT SUPPORT
Mag. Miran Breznik

Koschatstraße 38
9020 Klagenfurt am Wörthersee / Celovec
Tel.:  +43 463 5000 26
Faks: +43 463 5000 26 -151
office@exportsupport.at
www.exportsupport.at