Miran Breznik je  certificiran izvozni svetovalec pri INCITE, akademiji za kakovost pri panožnem združenju podjetniških svetovalcev in IT (UBIT) Gospodarske zbornice Avstrije in 

dolgoleten svetovalec  ABA (Austrian Business Agency), zvezni agenciji Republike Avstrije, ki nudi pomoč tujim investitorjem pri ustanavljanju podjetja v Avstriji.

 

Korak za korakom do uspeha

 

Ali ste že dobro pripravljeni na izvozni posel?
EXPORT SUPPORT - Miran Breznik vam pomaga preveriti predpogoje (znotraj podjetja/želen trg) za izvozno poslovanje.

Kakšne tržne priložnosti ima vaš izdelek oz. storitev na ciljnem trgu?
EXPORT SUPPORT - Miran Breznik izdela individualno prilagojene tržne analize kot npr. informacije o trgu, ciljni skupini, konkurenci, cenah, distribucijski strukturi, ipd.Tako pridobite širok pregled o tržnih priložnostih za vaše izdelke oziroma storitve na izbranem ciljnem trgu.

Kako oblikujete vstop na ciljni trg?

EXPORT SUPPORT - Miran Breznik vas podpira pri izdelavi ustrezne tržno vstopne in prodajne strategije: dobro premišljeno in z realističnimi cilji.

Kako do novih strank oz. ustreznih prodajnih partnerjev?
EXPORT SUPPORT - Miran Breznik vam pomaga pri iskanju novih strank oz. poslovnih partnerjev na mestu samem, aktivno in sistematsko. To poveča vašo priložnost za uspeh. Izbrane poslovne partnerje nagovorimo v njihovem domačem jeziku. Na sestankih niste sami; mi vas spremljamo in sodelujemo pri pripravi in izvedbi poslovnih pogovorov.

Kako lahko organizirate tudi dolgoročno pridobivanje strank v izvoznih poslih?
Pridobljene kontakte in zainteresirana podjetja je potrebno redno negovati in stalno vabiti na pogovore. Tudi pri tem vam pomagamo in skrbimo za sistematično in kontinuirano akvizicijo novih strank.

 

 

 

INVEST IN AUSTRIA

Lastna družba, podjetje  v Avstriji

EXPORT SUPPORT – Miran Breznik je vaš prvi naslov za pomoč pri ustanavljanju podjetja v Avstriji. Že več kot 50 slovenskim podjetjem smo v zadnjih 20  let pomagali pri ustanovitvi podjetja v Avstriji.

EXPORT SUPPORT – Miran Breznik nudi strokovne informacije in pomoč na naslednjih področjih:

  • informacije o Avstriji
  • družbeno pravo
  • obrtniško pravo
  • davčno pravo
  • delavsko pravo
  • izvajanje čezmejnih storitev in napotitve delavcev
  • poizvedba ustrezne lokacije
  • tržne in konkurenčne analize
  • poizvedba strank oz. prodajnih partnerjev
  • sedež in pisarniški service

Potrebujete naslov za vaše podjetje v Avstriji?
Sedež v Avstriji mnogokrat prepriča vaše avstrijske poslovne partnerje. Vaše podjetje pridobi na imidžu in ugledu. Istočasno prihranite lastno pisarno, z lastnimi sodelavci in s tem bistveno znižate v začetni fazi vaše stroške.