Miran Breznik je  certificiran izvozni svetovalec pri INCITE, akademiji za kakovost pri panožnem združenju podjetniških svetovalcev in IT (UBIT) Gospodarske zbornice Avstrije in 

dolgoleten svetovalec  ABA (Austrian Business Agency), zvezni agenciji Republike Avstrije, ki nudi pomoč tujim investitorjem pri ustanavljanju podjetja v Avstriji.

 

ReferenCe

"Podjetje Breznik nam je pomagalo pri zagotavljanju osnovnih zahtev za novoustanovljeno podjetje v Avstriji. Ta pomoč je vključevala organizacijo notarskih, pravnih, bančnih in računovodskih storitev ter osnovno svetovanje na področju celotne pravne in poslovne strukture v Avstriji.

Naloga svetovanja je bila med drugim tudi pregledati celoten segment podjetij, ki se ukvarjajo s trženjem farmacevtike v Avstriji, kontaktirati izbrane potencialne partnerje in preveriti njihov interes za eventualno sodelovanje s podjetjem MEDIS.

Vsekakor lahko storitev tega podjetja priporočamo, saj z njim še danes sodelujemo."

dr. Tone Strnad

"V podjetju LOTRIČ Metrology – akreditiranem meroslovnem laboratoriju – se zavedamo številnih priložnosti, ki jih ponujajo tuji trgi. Zato smo v letu 2016, kot del strategije vstopa na trg držav ADI, v Avstriji, natančneje v Beljaku, ustanovili hčerinsko podjetje LOTRIČ Messtechnik GmbH.

Pri tem procesu nam je bil gospod Miran Breznik s svojo strokovnostjo in angažiranostjo v veliko pomoč. Informacije, posredovane na njegovih seminarjih, so nam omogočale celovit vpogled nad možnostmi, ki jih ponuja avstrijski trg. Individualno svetovanje ter pomoč pri sami registraciji pa je zelo olajšalo ter pospešilo ustanovitev hčerinskega podjetja LOTRIČ Messtechnik GmbH."

Marko Lotrič

"Podjetje Breznik je pripravilo za nas tržno analizo elektronske industrije v Južni Nemčiji, s težiščem na Bavarskem in Baden Württembergu, ki je vključila poizvedbo ciljne skupine in vzpostavitev kontaktov do nabavnikov iz te panoge. Z storitvijo izvedenega projektnega dela in realiziranega sodelovanja smo bili zelo zadovoljni in bomo nadaljevali sodelovanje z njim".

Ana Laura Rednak